mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Liceum Śródziemnomorskie
im. św. Dominika Guzmana
w Lublinie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod adresem: https://losrodziemnomorskielublin.mobidziennik.pl/2020